வெனிசுலாவில் விநோதமான மனித முகத்துடன் பிறந்த பன்றிக்குட்டியை அப்பகுதியினர் ஆச்சரியத்துடன் பார்த்து வருவது வைரலாகி வருகின்றது.